Acest site nu foloseste cookies. Informațiile publicate pe site sunt informații de interes general despre serviciile oferite atât ale companiei cât și ale partenerilor săi, precum și alte informații considerate ca fiind de interes pentru utilizatorii site-ului, informații care pot fi modificate în orice moment. Societatea Magazin Universal Maramures S.A este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia.
Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală, prevăzute de legislația în vigoare, iar preluarea și reproducera acestora se poate face doar cu acordul proprietarului.
Contact

Ne puteti contacta trimitindu-ne un mesaj la adresa si telefonul precizate sau cu ajutorul formularului de mai jos. Vom raspunde la mesajul dumneavoastra in cel mult 5 zile lucratoare.
Prin transmiterea formularului de mai jos va dati acordul ca datele Dumneavoastra personale să fie înregistrate și prelucrate electronic. Datele Dumneavoastra vor fi folosite strict pentru atingerea scopului urmărit și numai pentru prelucrarea cererii Dumneavoastra.
Potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) beneficiați de dreptul de acces, de rectificare, de ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, precum și de dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Centrul Comercial Maramuresul

Sediu: Bd. Unirii nr.10, 430272 Baia Mare, jud. Maramures
Nr. ORC: J24/1628/08.08.1994
CUI: RO 6076555
IBAN: RO05 BRDE 250S V102 0990 2500
Banca: BRD Baia Mare
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei
Telefoane:
+ 4 0262 225 285
+ 4 0262 225 371
Telefon/Fax: + 4 0362 401 227