Acest site nu foloseste cookies. Informațiile publicate pe site sunt informații de interes general despre serviciile oferite atât ale companiei cât și ale partenerilor săi, precum și alte informații considerate ca fiind de interes pentru utilizatorii site-ului, informații care pot fi modificate în orice moment. Societatea Magazin Universal Maramures S.A este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia.
Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală, prevăzute de legislația în vigoare, iar preluarea și reproducera acestora se poate face doar cu acordul proprietarului.
MAGAZINE

Servicii

Fideliti

Telefoane si accesorii
Parfumuri originale
Corp A - Parter
Detalii

Euro Aim Exchange Office

Schimb valutar
Corp A - Parter
Detalii

PFA Talpos Aurelia

Retus
Corp A - Etaj I
Detalii

Loteria Romana

Corp B - Parter
Detalii

Kodak

Procesare foto
Corp A - Parter
Detalii