Acest site nu foloseste cookies. Informațiile publicate pe site sunt informații de interes general despre serviciile oferite atât ale companiei cât și ale partenerilor săi, precum și alte informații considerate ca fiind de interes pentru utilizatorii site-ului, informații care pot fi modificate în orice moment. Societatea Magazin Universal Maramures S.A este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia.
Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală, prevăzute de legislația în vigoare, iar preluarea și reproducera acestora se poate face doar cu acordul proprietarului.
Actionari

Calendar comunicare financiara 2022

Calendar comunicare financiara 2021

A.G.O.E.A 27/28.04.2020

Calendar de comunicare financiara 2020

2018

2017

Rapoarte reducere capital social conform AGEA 11.10.2017

2016

Raport curent - Hotarare C.A - demarare proces de rascumparare actiuni

2015

Decizia ASF de admitere la tranzactionare pe sistemul alternativ administrat de BVB

 

Memorandum intocmit pentru admiterea actiunilor emise de Magazin Universal Maramures S.A pe AeRO

 

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Border 3