Acest site nu foloseste cookies. Informațiile publicate pe site sunt informații de interes general despre serviciile oferite atât ale companiei cât și ale partenerilor săi, precum și alte informații considerate ca fiind de interes pentru utilizatorii site-ului, informații care pot fi modificate în orice moment. Societatea Magazin Universal Maramures S.A este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia.
Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală, prevăzute de legislația în vigoare, iar preluarea și reproducera acestora se poate face doar cu acordul proprietarului.
EVENIMENTE

Promotie de Sfântul Ştefan şi Sfântul Ioan

Porţi numele de Ştefan, Ştefania sau Ioan, Ioana?

Vino în Centrul Comercial Maramureşul de onomastica ta, să beneficiezi de reduceri!

La mulţi ani!